Hur du fångar dina kunders uppmärksamhet med presentreklam

Generellt sätt så handlar marknadsföring om de aktiviteter som ett företag gör för att fånga nya och befintliga kunders uppmärksamhet och intresse. Både för företaget i sig men även för det specifika erbjudandet som företaget erbjuder dem. Själva marknadsföringen kan liknas med en process där företaget skapar ett visst värde för konsumenterna för att bygga starka kundrelationer.

På senare tid har det blivit allt vanligare att skapa unika marknadsföringsprocesser, detta för att urskilja företaget från andra. Således innebär detta att marknadsföring kan ske på många olika sätt. Exempelvis har presentreklam som ett marknadsföringssätt blivit allt vanligare att använda sig av.

  • Fånga kunders intresse
  • Bygga kundrelationer
  • Nya sätt att marknadsföra företaget på
  • Urskilj företaget från andra
  • Presentreklam

Saker att tänka på och ta hänsyn till vid marknadsföring

Det finns en del saker att tänka på vid marknadsföring, speciellt om du har en idé om att använda dig av presentreklam. En av de viktigaste sakerna som företaget ska ta hänsyn till är att ha ett tydligt mål från starten. Det är viktigt att företaget ställer sig frågor liknande, vad är det som vi vill att kunden ska få ut av marknadsföringen och vad är det som vi vill få i gengäld? Det är även viktigt att tänka på vilken målgrupp som reklamen ska rikta sig till och vad deras intresse är. Detta för att presenten ska passa personer inom den specifika målgruppen.

En annan viktig sak att ta hänsyn till när det kommer till marknadsföring är att det inte alltid är fördelaktigt att satsa på produktförsäljning. Det kan istället vara en idé att fokusera på att stärka företagets varumärke. Detta eftersom att om kunderna är intresserade av varumärket kommer dem högst troligen att återvända för att handla nya produkter. Att förstärka varumärket är relativt enkelt med hjälp av presentreklam, detta då kunderna känner sig uppskattade då de får något tillbaka av företaget. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att det ibland kan vara nödvändigt att våga satsa lite större än vad du vanligtvis gör.

Vad innebär presentreklam?

Att marknadsföra sitt företag genom att använda sig av presentreklam innebär att du istället för att exempelvis annonsera i tidningar ger gåvor till sina nuvarande eller blivande kunder. Dessa gåvor kan vara väldigt varierande men det är vanligt att företaget exempelvis ger ut termosar och paraplyer till sina kunder. Dock är det alltid viktigt att tänka på att ge ut gåvor som passar målgruppen. Är målgruppen studenter och pendlare, är det en bra idé att ge ut pennor och termosar då de kommer ha användning av detta i skolan och på tåget eller bussen.

Hur fungerar presentreklam?

Presentreklam är ett begrepp som är relativt enkelt att förstå för de flesta. Det är en marknadsföring som kan ske på många olika sätt. Exempelvis kan gåvorna delas ut vid ett kundevent, skickas hem eller ges ut när kunden handlar i butiken. Ett tips är att dela ut paraply till sina besökare eller till de som handlar om det är en regnig dag ute. Detta är något som kommer uppskattas väldigt mycket av de flesta och således skapar det ett mervärde för kunden. På event är det viktigt att tänka på vilka det är som besöker eventet.

Fördelar med presentreklam

Det finns många fördelar med just presentreklam och den största är troligtvis det värdet som man skapar hos kunden. Detta då värdet oftast leder till starka kundrelationer, vilket innebär kunder som återvänder. Dock kan presentreklam i vissa fall kosta lite mer än annan reklam men det brukar det vara värt. Fördelen med att exempelvis dela ut paraplyer är att fler personer kommer att ta del av reklamen när paraplyet används.